Zlatotisk – digitální ražba

Tato technika zatraktivnění tiskovin má více jmen – zlatotisk, digitální ražba nebo sleeking. Místo natištění barvy, se nalisuje na papír speciální metalická fólie. Normálním tiskem nikdy nelze dosáhnout stejného efektu jako při sleekingu.

Sleeking